Με την επιφύλαξη των αναφερομένων παρακάτω για τη χρήση cookies, επισημαίνεται, ότι κατ’ αρχήν η επίσκεψη και περιήγηση στις σελίδες του Phen24Greece.com δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον χρήστη.

Εναλλακτικά ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό μέλους στο Pathfinder.gr εφόσον διαθέτει λογαριασμό σε οποιαδήποτε από τις εξής διαδικτυακές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης: Facebook, Google & Twitter. Αφού εγγραφεί (με τα στοιχεία οποιουδήποτε εκ των προαναφερομένων λογαριασμών, δηλαδή email/password), χωρίς υποχρέωση να δηλώσει κανένα επιπλέον προσωπικό του στοιχείο.

Το Phen24Greece.com ακολουθεί απαρέγκλιτα την ελληνική νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Τα στοιχεία που δηλώνονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο